Kampanie banerowe

Początkowo reklama internetowa przyjmowała formę tzw. mailingu, czyli wysyłania reklam za pomocą poczty elektronicznej. W 1993 roku nastąpiła rewolucja – powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki. Od tej pory reklamodawcy mogli dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców, a sama reklama mogła przyjąć formę graficzną. Druga połowa lat 90. XX wieku, to bardzo dynamiczny rozwój Internetu i technologii z nim związanych, w tym także reklamy. Jedną z popularniejszych form jaką przyjmuje reklama internetowa są banery. Oprócz nich, według badań Gemiusa najbardziej znaną formą reklamy internetowej jest mailing reklamowy.

Dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowe kampanie banerowe. W skład usługi wchodzi zarówno kreacja banerów, dobór miejsc emisji reklam do grupy docelowej jak i nadzór nad wyświetlaniem oraz raportowanie.
Ceny kampanii banerowych zależne są zarówno od doboru portali/serwisów jak i miejsc wyświetlania reklam w obrębie danego serwisu.
Przykładowy rozkład reklam:

rozkład banerów

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych usług współpracujemy z wydawcani wielu polskich witryn.
W większości rozliczenia są pobierane za 1000 wyświetleń reklamy, ale w wybranych przypadkach możliwe są też rozliczenia za czas emisji.

Aby zapytać o więcej użyj formularza lub prześlij pytanie e-mailem.