Ulepsz swoją witrynę

Każdą witrynę internetową można nieustannie poprawiać, aby osiągać coraz to lepsze wyniki realizacji celów np. zamówień. Jak to robimy?

Optymalizator witryny
Google od dłuższego już czasu udostępnia pewne narzędzie zwane Optymalizator Witryny (ang. Website Optimiser), którego to celem jest przetestowanie na prawdziwych użytkownikach jaka wersja strony internetowej przynosi najwięcej konwersji (zrealizowanych celi). W ramach eksperymentu tworzymy dwie lub więcej różnych odmian witryny (różnią się np. grafiką, nagłówkami, treściami itd.) a następnie każda z nich jest wyświetlana daną ilość razy różnym użytkownikom. Na końcu eksperymentu wygenerowany zostaje raport informujący, która z odmian jest najskuteczniejsza (zdobyła największą liczbę konwersji). Na tej podstawie ciągle ulepszamy Państwa stronę, wiedząc że idziemy w dobrym kierunku.

Rodzaje testów 
Dzięki narzędziu możemy przeprowadzić, aż 6 różnych rodzajów testów. Pierwszy z nich „ A/B Test” używamy wtedy gdy chcemy porównać różne rodzaje szat graficznych, tym samym jest to najprostszy test. Drugi to „Multivariate Test” i stosuje się go gdy chcemy przetestować różne kombinacje elementów na stronie np., różne nagłówki, różne treści, różne zdjęcia. W wyniku eksperymentu zostanie wybrana najlepsza kombinacja tych elementów. Trzecia wersja testu to „Test Split” i jest przydatny przy testowaniu najlepszej ścieżki dojścia do konwersji. Przykładowo jedna ścieżka może posiadać 2 przejścia pomiędzy podstronami, a druga aż 4. Niekoniecznie krótsza ścieżka zawsze będzie lepsza. Następnie mamy zaawansowane testy jak „Multi Page Multivariate”. Używamy gdy chcemy testować kilka elementów w ścieżce, czyli np., nagłówki na jednej podstronie i treści na innej, a wszystko w ramach jednej ścieżki. Następny to „Do Anything Test” i stosowany gdy testujemy zmiany dla większej liczby celów, a nie tylko jednego. Nieco odmiennym testem jest „Linger”, którego to zadaniem jest zmierzenie zainteresowania naszą zawartością strony. Za konwersje przyjmuję się wówczas czas spędzony na stronie. Aby wybrać ostatecznie najlepszą odmianę naszych podstron w eksperymentach sugerowane jest osiągnięcie łącznie 100 konwersji, gdyż wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiana okaże się sukcesem.


Przykładowy test A/B
Ostatnio został przeprowadzony eksperyment typu „A/B Test” na jednej ze stron naszej agencji interaktywnej. Oryginalna strona wygląda następująco 
www.poprzez.net.pl natomiast jej odmiana różni się dodaniem w prawej kolumnie nowej treści w boksie (index2.php). Eksperyment cały czas trwa i zbiera cenne informacje, na podstawie których wyciągnięte będą wnioski w celu poprawy serwisu. 


W agencji wykorzystujemy optymalizator witryny, by jeszcze efektywniej wykorzystać środki przeznaczone na działania reklamowe w Internecie.